• Om ni önskar leverans vid ett senare tillfälle, var god ange detta vid er beställning.
Sveriges största utbud av blåbärstry!

Blåbärstrys Extrakt: En Potential för Hälsosamt Skydd

|19/08, 2023

Blåbärstrys Extrakt: En Potential för Hälsosamt Skydd

Välkommen till den första delen av vår spännande serie om en forskningsstudie som utfördes i Kina 2019. Studien kretsar kring de potentiella hälsofördelarna med blåbärstry-extrakt och hur dess naturliga ämnen kan påverka vår hälsa. I denna serie kommer vi att fördjupa oss i resultat, insikter och framtida möjligheter som denna forskning har gett oss. Häng med när vi utforskar världen av blåbärstry och dess kraftfulla fördelar!


Bär av blåbärstry är små kraftpaket av hälsosamma ämnen kallade polyfenoler. Dessa ämnen har visat sig ha positiva hälsoeffekter. Forskare har genomfört en studie för att undersöka hur ett extrakt från blåbärstry kan hjälpa till att minska skadlig lungfibros, en följd av exponering för kiselpartiklar.

Skydd mot Lungfibros: Lungfibros är ett tillstånd där ärrbildning sker i lungvävnaden på grund av exponering för kiselpartiklar, vanliga i industriprocesser. Immunreaktioner, speciellt från CD4+ T-celler, har en stor roll i detta tillstånd. CD4+ T-celler (en typ av vita blodkroppar) är som "dirigenter" i kroppens försvarssystem. De hjälper andra försvarsceller att bekämpa sjukdomar och infektioner. Inflammation, oxidativ stress och obalans i immuncellernas aktivitet bidrar till processen.

Studien och Resultaten: Forskarna undersökte blåbärstry-extraktets effekter på möss exponerade för kiselpartiklar. Resultaten visade att blåbärstry-extrakt hade anti-fibros-effekter. Det reglerade aktiviteten hos immunceller och minskade vissa immunsvar som kopplas till lungfibros. Blåbärstry-extrakt (BHE) blockerade även specifika signalvägar och främjade antioxidanter i lungorna.

Naturliga Föreningar med Många Fördelar: Blåbärstry-extrakt innehåller ämnen som anthocyaniner och fenoliska syror. Dessa är kända för antioxidativa, antimikrobiella och anti-diabetiska egenskaper. Studier har även visat att extraktet kan skydda hjärtat och levern.

Sammanfattningsvis öppnar denna forskning för möjligheten att använda blåbärstry-extrakt som en funktionell mat för att reglera immunsvar och mildra lungfibros. Originalstudien ger mer detaljerad information om ämnena här.

Fortsättning följer...